Vold og trusler mot vektere

Vold og trusler har de senere årene blitt en del av hverdagen til vektere. Flere vektere vegrer seg for å gå på jobb fordi de frykter for sin egen sikkerhet. De opplever å være sårbare og utsatte mens de er på jobb. Mange har opplevd vold fra ungdomsgjenger, spesielt på Oslo S har dette blitt et økende problem. Vold er selvfølgelig ikke noe man skal oppleve i sin jobb, selv om man har en jobb hvor man utsetter seg for risiko.

Det er viktig at man straks melder ifra både til NAV og til forsikringsselskapet til arbeidsgiver dersom man blir utsatt for en skade på jobb. Det er også viktig at man umiddelbart oppsøker legehjelp for å få hendelsen og skaden dokumentert. 

Det kan være avgjørende å få frem detaljene rundt hva som skjedde idet ikke alle hendelser er dekningsmessige etter loven. 

Erfaringsmessig er årsaken til mange uriktige avslag i NAV og hos forsikringsselskapene at den som har blitt skadet ikke tenker på å få frem alle detaljene rundt det som skjedde.  

Det kreves etter loven at det skal ha skjedd en «arbeidsulykke», og dette er definert som en «plutselig eller uventet ytre hendelse” som man har vært utsatt for i arbeidet. Videre kan det være en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid som ulykke. 

Voldshendelser er åpenbare yrkesskader, men i andre tilfeller er det mange gråsoner. Dersom man for eksempel får prolaps i ryggen etter å ha holdt fast en tung/sterk person godkjennes ikke dette som en yrkesskade hvis ikke det oppstår noe «uventet ytre» men man holder fast vedkommende.   

Her er det altså veldig viktig å få frem detaljene rundt hva som skjedde  idet det ikke skal så mye til for at det kan anses å ha skjedd noe «ytre» og «uventet» i situasjonen.

Psykiske skader, uten at man samtidig har fått en fysisk skade, kan være vanskelig å få godkjent i vekteryrket som til daglig utsetter seg for risiko.

Hva som er vanlig å bli utsatt for som vekter av truende og skremmende situasjoner er noe helt annet enn for en f.eks kontoransatt, og grensen for hva som derfor anses som «uventet» er derfor en helt annen.  

Det skal alltid gjøres en konkret vurdering, hvor det blant annet skal vurderes hvor alvorlig trusselen var og hvilke umiddelbare konsekvenser trusselen fikk for vedkommende. 

Voldshendelser og alvorlige trusler bør også meldes inn til kontoret for Voldsoffererstatning, og anmeldes til politiet. 

Det er alltid lurt å ta kontakt med en advokat som har spesialkompetanse på disse sakene. Utgifter til advokat får man også dekket av forsikringsselskapet dersom man har vært utsatt for en yrkesskade. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer