Erstatning ved tinnitus og hørselskade

Erstatning for hørselsskade

En hørselsskade kan gi grunnlag for erstatning. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet på arbeidsplassen godkjennes som yrkessykdom. Det samme

Les mer »

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer