Yrkessykdom etter asbestpåvirkning

Asbest var tidligere brukt i bygninger da det er varmeisolerende og brannsikkert. Asbest ble forbudt å bruke i bygninger fra 1985 da asbest kan lede til flere alvorlige sykdommer, for eksempel kreft.

Sykdommer som følge av at man har vært utsatt for asbestpåvirkning i arbeidet kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til erstatning.

En krefttype som godkjennes som yrkessykdom er malignt mesoteliom. Dette er en sjelden og oftest uhelbredelig kreftsvulst som forekommer nesten bare hos personer som har vært utsatt for asbeststøv. Dersom slik diagnose påvises er det derfor viktig snarest mulig å melde sykdommen som yrkessykdom til NAV og til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Det er også kjent at asbestpåvirkning kan føre til andre sykdommer. Dersom man mistenker yrkessykdom, bør man melde sykdommen til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Ta gjerne kontakt med en våre eksperter dersom du har spørsmål knyttet til yrkessykdom. Vi tilbyr alltid en gratis førstegangssamtale i yrkessykdomssaker.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer