Erstatning ved frostskade, herunder under verneplikt

Frostskader er ikke uvanlig innenfor enkelte typer yrker hvor arbeid skjer utendørs og under tøffe værforhold, for eksempel for personell i Forsvaret, fiskere med flere.

Dersom du pådrar deg frostskade under arbeid, kan du ha krav på erstatning. Yrkesskadeforsikringen dekker skader som følge av arbeidsulykker. I utgangspunktet må derfor frostskaden være påført ved en arbeidsulykke eller en konkret tidsbegrenset ekstraordinær belastning, for eksempel uventede lave temperaturer, væromslag etc.

Frostskader som følge av arbeid under lave temperaturer i ishavsstrøk kan også godkjennes som yrkesskade. Det følger av en forskrift til folketrygdloven.

For personell i Forsvaret, så er det særregler om yrkesskade i folketrygdloven. Videre er det gitt særlige erstatningsordninger for vernepliktige som kan gi erstatning uavhengig av vilkåret om ulykke. Dersom du har spørsmål om erstatning for frostskade, så ta kontakt med advokattemaet for en uforpliktende samtale.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer