Teambuilding, seminar og julebord

Det er i mange situasjoner hvor arbeidstaker føler seg forpliktet til å delta for arbeidsgiver selv om man ikke er på sitt arbeidssted og utfører sine vanlige arbeidsoppgaver. 

Teambuilding er noe arbeidstakere føler at de må være med på og dermed gjøre en aktivitet de ellers ikke ville ha deltatt på. Tidligere var det vanskelig å få godkjent at man var yrkesskadedekket når man skadet seg på slike aktiviteter, selv om det var vanskelig å reservere seg fra å delta idet det var i regi av arbeidsgiver og i arbeidstiden. Dette ble imidlertid endret etter at Høyesterett i 2014 godkjente som yrkesskade at en arbeidstaker skadet seg under aking med jobben. Per dags dato så vil aktiviteter hvor arbeidsgiver forventer at man skal delta være omfattet av yrkesskadedekningen dersom tilknytningskravet for øvrig er oppfylt. 

Det er i praksis enighet om at dersom man skader seg under et seminar eller arrangement med faglig innhold så er man yrkesskadedekket. Det mange dessverre ikke er klar over er at man ikke er dekket når det faglige «glir over» til det sosiale. Skader som skjer under middagen og på nattklubben anses således ikke som yrkesskader, selv om man måtte føle seg «presset» av arbeidsgiver til å være med på dette. 

Det er heller ikke en yrkesskade dersom man skader seg på jobbens julebord, selv om det også her er forventet at man blir med. 

Det kan imidlertid være gråsoner hvor detaljer i hendelsesforløpet er avgjørende for om man er dekket eller ikke. 

Det er alltid å anbefale å ta kontakt med advokat i yrkesskadesaker for å sikre at man får det man har krav på etter en yrkesskade. Utgifter til advokat dekkes av forsikringsselskapet dersom det er en yrkesskade.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer