Yrkesskadeerstatning for kreft

Yrkesskadeerstatning for kreft

Kreftsykdom som skyldes eksponering av stoffer på arbeidsplassen, kan anses som yrkessykdom. Eksempler er eksponering for asbest, løsemidler, nikkel, men også en rekke andre stoffer.

Les mer »

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer