Yrkesskader

Generelt om yrkesskadeerstatning

Arbeidstakere er yrkesskadedekket ved skader som følge av arbeidsulykke og yrkessykdom. Arbeidstakerbegrepet omfatter også grupper som naturlig ikke tenkes på som arbeidstakere slik som vernepliktige,

Les mer »

Yrkesskade som yrkessjåfør

Som yrkesskadesjåfør er du yrkesskadedekket ved skader påført ved arbeidsulykke og ved yrkessykdom. Skader du deg i trafikkulykke, vil skaden i tillegg være dekket av

Les mer »

 Covid 19 som yrkessykdom

Enkelte yrkessgrupper som er særlig utsatt for smitte eller sykdom kan få Covid 19 med alvorlige komplikasjoner godkjent som yrkessykdom. Det gjelder arbeid på lege-

Les mer »

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer