Yrkesskadeforsikring ved hudsykdommer, herunder kontakteksem

Allergi og allergiske reaksjoner kan være  yrkesskade og gi krav på erstatning. 

I enkelte yrker kan man utvikle allergiske hudsykdommer som følge av eksponering for kjemiske stoffer. Er det sammenheng mellom arbeidet og utvikling av allergi kan det være en yrkesskade som gir krav på erstatning. 

En vanlig skadefølge er kontakteksem på hendene. Det gjelder for eksempel i frisøryrket, arbeid i metallindustri, plastindustri, tekstilarbeid, trevare/møbelindustri, gummiindustri, bygningsindustri, elektrisk industri. Trykkeri, bakeri/konditori, landbruk, maleryrket og rengjøringsyrket. 

Allergi og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer er omfattet av den såkalte yrkessykdomslisten i forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Det er ikke uvanlig at utviklingen av slike sykdommer kan få alvorlige ervervsmessige konsekvenser ved at man ikke lenger kan fortsette i yrket sitt og får økonomisk tap. 

Ved mistanke om at en hudsykdom er yrkesrelatert er det derfor viktig å melde sykdommen som yrkessykdom til NAV og til forsikringsselskapet der arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen dekker normalt advokatutgifter.

Våre advokater har ekspertise og lang erfaring med yrkessykdomssaker. Vi har samarbeid med Norges Astma- og allergiforbund. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale om saken din.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer