Erstatning ved tinnitus og hørselskade

Tinnitus og hørselsskade som skyldes en arbeidsulykke kan gi rett til yrkesskadeytelser fra NAV og erstatning fra yrkesskadeforsikringen til arbeidsgiver. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner,
verktøy, prosesser og annet regnes som yrkessykdom. Du bør derfor melde skaden til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Yrkesskadeforsikringen dekker som hovedregel advokatutgifter. Våre advokater er eksperter i saker om yrkesskade og yrkessykdom. Vi gir alltid en gratis førstegangsvurdering av saken din.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer