Erstatning for Hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS)

Sykdommer i armer og hender skyldes vibrasjoner fra vibrerende maskiner, pressluftverktøy, bankehammere regnes som yrkessykdom. Yrkessykdom kan gi rett til yrkesskadeytelser etter folketrygdloven og yrkesskadeerstatning under arbeidsgiver yrkesskadeforsikring. Du bør melde skaden både til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Forsikringen dekker som hovedregel advokatutgifter. Våre advokater er eksperter i saker om yrkessykdom. Vi tilbyr alltid en gratis førstegangsvurdering av saken din.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer