Covid 19 som yrkessykdom

Enkelte yrkessgrupper som er særlig utsatt for smitte eller sykdom kan få Covid 19 med alvorlige komplikasjoner godkjent som yrkessykdom. Det gjelder arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barnehjem, aldershjem o.l.

Godkjent yrkessykdom kan gi rett på yrkesskadeytelser fra NAV og erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Dersom du har komplikasjoner etter Covid 19, er det viktig å melde dette som yrkessykdom til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Våre advokater er eksperter på saker om yrkessykdom. Vi tilbyr alltid en gratis førstegangsvurdering av saken din.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer