Arbeidsskader i politiet

Ansatte i politiet utsettes ofte for fysisk og psykisk vold. Som for andre arbeidsgrupper er også polititjenestemenn dekket av yrkesskadeforsikring, som kommer som et tillegg til trygdeytelser. I tillegg kan man ha rett på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Alle arbeidsgivere skal ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også i politiet. Skader som kan gi rett på yrkesskadeerstatning kan være skade etter slag eller spark, skade forårsaket ved kasting av gjenstander, stikkskader osv.

Politiansatte er normalt bevisste på å sikre bevis for hendelse og skader. Dette er viktig ikke bare i en straffesak, men også i trygdesak og erstatningssak. I tillegg er det viktig å oppsøke fastlege, legevakt eller annet helsepersonell for å få journalført både hendelsen og skadene.

Yrkesskader bør meldes til Nav, for å få skaden godkjent. Dersom man får medisinske utgifter vil disse kunne dekkes fullt ut av Helfo. Tilsvarende vil man kunne ha rett på menerstatning (erstatning for tapt livskvalitet) hvis man påføres en stor og langvarig skade.

Videre bør sakene også meldes til arbeidsgivers forsikringsselskap. Forsikringsselskapet kan, dersom vilkårene er oppfylte, erstatte utgifter som ikke dekkes av Nav/Helfo, erstatte inntektstap og utbetale menerstatning.

Man bør også vurdere å melde inn saken til Kontoret for voldsoffererstatning, blant annet for å få vurdert om man har rett på oppreisningserstatning (erstatning for krenkelse og smerter).

Hvis man har egen/privat forsikring er det fornuftig å melde inn saken til forsikringsselskapet.

På grunn av foreldelsesfrist og meldefrist bør man følge opp saken raskest mulig.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har spesialister med mange års erfaring som bistår klienter i yrkesskadesaker, voldserstatningssaker mv. Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende samtale.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer