Yrkesskadedekning for vernepliktige

Som vernepliktig er du yrkesskadeforsikret fra du møter til tjeneste til du er dimittert. Du kan få erstatning ved arbeidsulykker men også ved andre skader som har sammenheng med tjenesten. Det er i tillegg etablert en erstatningsordning som kan gi erstatning ved skader i fritiden. Du får som hovedregel dekket advokatutgifter i forbindelse med forsikringssaken.

Vernepliktige har i tillegg krav på fri rettshjelp uten behovsprøving i saker som gjelder personskade. Våre advokater har spesialkompetanse på saker som gjelder erstatning for personskade på vernepliktige. Vi gir alltid en gratis førstegangsvurdering av saken. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer