Yrkesskadeerstatning for kreft

Kreftsykdom som skyldes eksponering av stoffer på arbeidsplassen, kan anses som yrkessykdom. Eksempler er eksponering for asbest, løsemidler, nikkel, men også en rekke andre stoffer. Ved mistanke om at kreftsykdommen er yrkesrelatert er det viktig å melde sykdommen som yrkessykdom til NAV og til forsikringsselskapet der arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring.

Godkjennes sykdommen som yrkessykdom, kan det utløse yrkesskadeytelser etter folketrygdloven og erstatning under yrkesskadeforsikringen. Forsikringen dekker som hovedregel advokatutgifter. Våre advokater er eksperter på yrkessydom. Vi gir alltid en gratis førstegangsvurdering av saken din.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer