Yrkesskadedekning forsvarspersonell

Militært tilsatt personell i Forsvaret kan ha krav på erstatning etter en rekke ulike erstatningsordninger. Personellet er yrkesskadedekket ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Det foreligger i tillegg dekning gjennom tariffavtaler, herunder reiseforsikring på tjenestereiser. Ved tjenestegjøring i internasjonale operasjoner er det gitt utvidet yrkesskadedekning for skade og sykdom som har sammenheng med tjenesten i folketrygdloven.

Det er laget egne erstatningsordninger for skader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Du har som hovedregel krav på å få dekket advokatutgifter etter disse ordningene. Våre advokater har spesialkompetanse på ordningene som gjelder for forsvarspersonell. Vi gir alltid en gratis førstegangsvurdering av sakene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer