Yrkesrelaterte lungesykdommer

Lungesykdommer som skyldes eksponering av finfordelte stoffer eller kjemiske stoffer på jobb kan bli godkjent som yrkessykdom. Det gjelder for eksempel yrkesrelatert astma. Slike sykdommer kan gi rett på yrkesskadeytelser fra NAV og erstatning under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Det samme gjelder såkalte allergiske lungesykdommer. Yrkesskadeforsikringen dekker som hovedregel advokatutgifter. Våre advokater er eksperter i yrkessykdomssaker. Vi samarbeider med Astma- og allergiforbundet. Vi tilbyr alltid en gratis førstegangsvurdering av saken din.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer