Erstatning for løsemiddelskade

Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning, regnes som yrkessykdom. Et eksempel på slik sykdom er løsemiddelskade. I en rekke yrker kan arbeidstakerne være eksponert for løsemidler for eksempel billakkerere, arbeidere i kjemisk prosessindustri og malere. Skade som følge av eksponering for løsemiddel i yrket kan gi krav på yrkesskadeytelser etter folketrygdloven.

Skaden kan også gi krav på erstatning under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker som hovedregel advokatutgifter. Våre advokater er eksperter på erstatning for yrkessykdom. Vi tilbyr alltid en gratis førstegangsvurdering av saken din.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer