Sandvik

Arbeidsskader i politiet

Ansatte i politiet utsettes ofte for fysisk og psykisk vold. Som for andre arbeidsgrupper er også polititjenestemenn dekket av yrkesskadeforsikring, som kommer som et tillegg

Les mer »

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer