Erstatning for politiansatte som skader seg under pålagt trening

Skader påført under trening, under opptaksprøver for innsatspersonell har erfaringsvis ikke alltid blitt dekket av yrkesskadeforsikringsloven. Dersom skaden ikke har skjedd som følge av en plutselig, uventet ytre hending, har det blitt gitt avslag. For eksempel har skader som har skjedd mens politiet øver på arrestasjonsteknikk blitt avslått.

Det er viktig at personellet har en forsikringsdekning når man øver og trener på oppgaver som er samfunnsmessig viktige. Det er derfor innført en særskilt hjemmel i politiloven § 23 a som gir også disse skadene erstatningsrettslig vern på sammen måte som om skaden skulle vært dekket etter yrkesskadeforsikringsloven. Personell i politiet har derfor et utvidet vern når man skader seg under pålagt trening.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer