Yrkesskade ved vold

Enkelte yrkesgrupper er særlig utsatt for vold.
Dette gjelder eksempelvis vektere, sykepleiere og politi.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer